Daily Archives: 13.05.2016

Thời sự y học số 397 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ VACCIN CHỐNG UNG THƯ : BẮT ĐẦU NHỮNG TRẮC NGHIỆM TRÊN NGƯỜI. NHỮNG TRẮC NGHIỆM TRÊN NGƯỜI ĐƯỢC PHÁT ĐỘNG Có lẽ đó là một trong những cuộc cách mạng y khoa lớn nhất của lịch sử ! Lần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này