Daily Archives: 11.05.2016

Cấp cứu nhi khoa số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG CỔ VÀ CỘT SỐNG Ở TRẺ EM (NECK AND SPINE INJURY IN CHILDREN) Howard Kadish, MD Associate Professor Department of Pediatrics University of Utah School of Medicine Salt Lake City 1/ NHỮNG KHÁC NHAU NÀO VỀ CƠ THỂ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nhi khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này