Daily Archives: 10.05.2016

Cấp cứu chỉnh hình số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG BẢ VAI (FRACTURE DE L’OMOPLATE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud Đó là những gãy xương tương đối hiếm bởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này