Daily Archives: 08.05.2016

Cấp cứu ngoại thần kinh số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG (SUBDURAL HEMATOMA) Badar M Zaheer, MD Clinical Assistant Professor Rosalind Franklin University of Medicine end Science Chicago Medical School CASE HISTORY Một người đàn ông 55 tuổi đến một khoa cấp cứu vùng quê sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh | Bình luận về bài viết này