Daily Archives: 06.05.2016

Cấp cứu ngoại thần kinh số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

MÁU TỤ NGOÀI MÀNG CỨNG (EPIDURAL HEMATOMA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một thanh niên 20 tuổi được tìm thấy nằm trên đất gần chiếc xe hơi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này