Daily Archives: 04.05.2016

Cấp cứu lão khoa số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

MẤT NƯỚC (DESHYDRATATION) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Người già vì nhiều lý do rất dễ bị mất nước. Nhiều yếu tố góp phần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này