Daily Archives: 30.04.2016

Thời sự y học số 396 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ 5 NĂM SAU MỘT UNG THƯ, SỰ SỐNG THÊM TIẾP TỤC ĐƯỢC CẢI THIỆN Ở PHÁP Những cải thiện được ghi nhận là do những tiến bộ chẩn đoán và điều trị. CANCER. Trước hết có tin vui : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thời sự y học | 8 bình luận