Daily Archives: 27.04.2016

Bản tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh: Sai từ chính tả tới văn phong (đây là hiện tình giáo dục và khoa học VN chứ không phải cá tháng tư !)

“Càng đọc vào bài tóm tắt, lỗi dùng sai cụm từ, chia sai động từ càng nhiều và lỗi ghép từ sơ đẳng như một người mới tập viết tiếng Anh”, chuyên gia Nguyễn Anh Đức nhận xét. Gần đây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này