Daily Archives: 26.04.2016

Cấp cứu chấn thương số 58 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NỘI THÔNG KHÍ QUẢN SỚM NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI THƯƠNG TỔN NÃO CHẤN THƯƠNG (INTUBATE EARLY FOR PATIENTS WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY) Sarah E. Greer, MD Instructor Department of Surgery Dartmouth Medical School Hanover, New Hampshire Rajan Gupta, MD Associate … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này