Daily Archives: 24.04.2016

Intensive care médecine số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN ĐỘNG KINH (CRISES D’EPILEPSIE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de soins intensifs Hôpital Erasme Bruxelles. Cơn động kinh được liên kết với một phóng điện giống giao cảm (décharge sympathomimétique) với cao huyết áp, tim nhịp nhanh và gia … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?