Daily Archives: 22.04.2016

Thời sự y học số 395 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ TOXINE BOTULINIQUE : NGÔI SAO SÁNG CỦA THẦN KINH HỌC.                       Phân tử này, độc ở liều cao, được sử dụng chống lại 50 căn bệnh.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 bình luận