Daily Archives: 20.04.2016

Cấp cứu chấn thương số 57 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN ĐỘNG NÃO (CEREBRAL CONCUSSION) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 58 tuổi được mang vào khoa cấp cứu bởi xe cứu thương sau khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này