Daily Archives: 18.04.2016

Cấp cứu chấn thương số 56 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY CỦA NGƯỜI BỊ TREO CỔ (FRACTURE DU PENDU : HANGMAN’S FRACTURE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Một người đàn ông 45 tuổi được mang đến phòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này