Daily Archives: 16.04.2016

Cấp cứu chấn thương số 55 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃYJEFFERSON (FRACTURE DE JEFFERSON) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST Paramedics mang đến phòng cấp cứu một học sinh trung học cầu thủ bóng đá 17 tuổi trên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này