Daily Archives: 14.04.2016

Thời sự y học số 394 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ NHỮNG THOÁT VỊ THÀNH BỤNG (HERNIES ABDOMINALES) : MỘT PHẪU THUẬT KHÔNG ĐƠN GIẢN NHƯ THẾ. Mỗi năm ở Pháp 140.000 thoát vị của thành bụng được mổ Những tiến bộ của các can thiệp trên những thoát vị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 bình luận