Daily Archives: 02.04.2016

Intensive care médecine số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ (HYPERTENSION INTRACRANIENNE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Ba thành phần của hộp sọ là não bộ (75%), dịch não tủy (12,5%) và thể tích máu não (volume sanguin cérébral) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này