Daily Archives: 25.03.2016

Cấp cứu chấn thương số 51 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ BAN ĐẦU MỘT CHẤN THƯƠNG SỌ NẶNG (PRISE EN CHARGE INITIALE D’UN TRAUMA CRÂNIEN SÉVÈRE) Dr Jean-Marie Jacques Service des Urgences Centre Hospitalier de la Haute-Senne Soignies, Belgique Chúng ta hãy nhắc lại hai mục tiêu chính : … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này