Daily Archives: 23.03.2016

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu chấn thương số 50 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG SỌ (TRAUMA CRÂNIEN) Dr Jean-Marie Jacques Service des Urgences Centre Hospitalier de la Haute-Senne Soignies, Belgique SINH LÝ BỆNH I. NHẬP ĐỀ Bệnh nhân đa chấn thương (polytraumatisé) là một bệnh nhân chấn thương sọ (traumatisé cranien) trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này