Daily Archives: 21.03.2016

Cấp cứu chấn thương số 49 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG SỌ NẶNG (PRISE EN CHARGE DU TRAUMATISME CRÂNIEN GRAVE) K Tazarourte Pôle Urgence SAMU 77-SMUR-SAU-Réanimation Hôpital Marc Jacquet, Melun ME Petitjean Département Urgences Adultes Hôpital Pellegrin CHU Bordeaux PHẦN II VI. CHIẾN LƯỢC XỬ TRÍ BAN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này