Daily Archives: 17.03.2016

Choáng số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG NHIỄM KHUẨN (SEPTIC SHOCK) TEST 4 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một ông già 83 tuổi nói không có mạch lạc và không ăn ở nursing home. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này