Daily Archives: 15.03.2016

Choáng số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG PHẢN VỆ (ANAPHYLACTIC SHOCK) TEST 3 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 34 tuổi, tiền căn y khoa không được biết, đang dùng sushi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận