Daily Archives: 13.03.2016

Cấp cứu chấn thương số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG SỌ NẶNG (PRISE EN CHARGE DU TRAUMATISME CRANIEN GRAVE) K Tazarourte Pôle Urgence SAMU 77-SMUR-SAU-Réanimation Hôpital Marc Jacquet, Melun ME Petitjean Département Urgences Adultes Hôpital Pellegrin CHU Bordeaux I. NHẬP ĐỀ Bệnh nhân nạn nhân của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này