Daily Archives: 11.03.2016

Choáng số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG GIẢM THỂ TÍCH (HYPOVOLEMIC SHOCK) TEST 2 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 48 tuổi với một tiền sử nội khoa xơ gan do … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận