Daily Archives: 07.03.2016

Choáng số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG GIẢM THỂ TÍCH (HYPOVOLEMIC SHOCK) TEST 1 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một thanh niên 19 tuổi bị đụng bởi một chiếc xe hơi trong khi đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 4 bình luận