Daily Archives: 03.03.2016

Cấp cứu chấn thương số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG VÀ HỒI SỨC (SHOCK AND RESUSCITATION) Frederic S Bongard, MD Associate Professor Department of Surgery University of California UCLA School of Medicine Los Angeles 1/ CHOÁNG LÀ GÌ ? Choáng là một tình trạng trong đó hệ tim mạch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này