Daily Archives: 28.02.2016

Cấp cứu sản phụ khoa số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG RỐI LOẠN ĐƯỜNG MẬT LÚC CÓ THAI (BILIARY TRACT DISORDERS IN PREGNANCY) Jennifer Gunther, MD Assistant Professor Department of Obstetrics & Gynecology University of Colorado Health Sciences Center Denver Colorado Những rối loạn đường mật thường gặp trong số … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này