Daily Archives: 25.02.2016

Cấp cứu lão khoa số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẤP CỨU BỆNH ĐƯỜNG MẬT (BILIARY EMERGENCY) Matthew A. Bridges, MD Assistant Professor University of Missouri-Kansas City School of Medicine Department of Emergency Medicine Truman Medical Center Kansas City, MO O.John Ma, MD Associate Professor and Vice Chair University of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này