Daily Archives: 07.02.2016

Ly rượu mừng – Phạm Đình Chương

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này

Ca dao, tục ngữ về khỉ

Khỉ ho cò gáy: Ám chỉ nơi hoang dã, vừa vắng vẻ hoang liêu vừa xa xôi hẻo lánh không ai lui tới ra vào. Thường dùng để chỉ những vùng khô cằn sỏi đá, không có đủ điều kiện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này