Daily Archives: 06.02.2016

Năm Thân nói chuyện khỉ – Đặng Tiến

Miệt Bạc Liêu, Cà Mau có câu hát, về sau phổ biến khắp miền Nam, rồi lan truyền khắp nước : Tháng ba cơm gói ra Hòn, Muốn ăn trứng nhạn phải lòn Hang Mai.

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này