Daily Archives: 05.02.2016

Cấp cứu dạ dày ruột số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM ĐƯỜNG MẬT CẤP TÍNH (ANGIOCHOLITE AIGUE) C. Trésallet F. Menegaux Service de chirurgie générale et digestive CHU Pitié-Salpêtrière, Paris Những điểm chủ yếu 1. Viêm đường mật (angiocholite) là một nhiễm trùng mật thứ phát một tắc nghẽn đường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này