Daily Archives: 01.02.2016

Đưa ông Táo về trời ngày 23 tháng Chạp

Theo tục lệ cổ truyền, người Việt tin rằng, hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tháng Hai – Février – February 2016

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?