Daily Archives: 26.01.2016

Cấp cứu dạ dày ruột số 46 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM ĐƯỜNG MẬT (CHOLANGITIS) Amer Z.Aldeen, MD Clinical Instructor Department of Emergency Medicine Northwestern University Feinberg School of Medicine Chicago, Illinois David H. Rosenbaum, MD Attending Physician Department of Emergency Medicine Ingalls Memorial Hospital Harvey, Ilinois TEST 3 Dấu hiệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận