Daily Archives: 22.01.2016

Cấp cứu dạ dày ruột số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH SỎI MẬT VÀ VIÊM TÚI MẬT (CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS) Scott Ferguson, MD Resident Physician Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan Laura Roff Hopson, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này