Daily Archives: 20.01.2016

Cấp cứu dạ dày ruột số 43 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TÚI MẬT CẤP TÍNH (ACUTE CHOLECYSTITIS) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 2 Lúc anh ấn chẩn hạ sườn phải của một người đàn bà 38 tuổi, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này