Daily Archives: 16.01.2016

Cấp cứu sản phụ khoa số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG SỢ CHỤP X QUANG Ở NHỮNG BỆNH NHÂN CÓ THAI NGHI VIÊM RUỘT THỪA (DO NOT FEAR RADIOGRAPHY IN PREGNANCY PATIENTS WITH SUSPECTED APPENDICITIS) Jansen M. Tiongson, MD Primary Care Sports Medicine Fellow Department of Orthopedic Surgery Havard Medical … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này