Daily Archives: 14.01.2016

Cấp cứu dạ dày ruột số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG QUÁ TIN VÀO NHỮNG TRIỆU CHỨNG “CỔ ĐIỂN” VÀ NHỮNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM Ở NHỮNG BỆNH NHÂN CÓ NGUY CƠ CAO CÓ NHỮNG TRIỆU CHỨNG KHÔNG ĐIỂN HÌNH CỦA RUỘT THỪA VIÊM (OVER-RELIANCE ON “CLASSIC” PRESENTATIONS AND LABORATORY … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này