Daily Archives: 12.01.2016

Thời sự y học số 389 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ SUY HÔ HẤP MÃN TÍNH : ĐÔI KHI CÓ THỂ SỐNG TỐT HƠN. 250.000 người Pháp nhận một hỗ trợ hô hấp (assistance respiratoire) bằng oxygène hay một thông khí không xâm nhập (ventilation non invasive). Hai cơ chế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này