Daily Archives: 09.01.2016

Chinh phụ ngâm – Đặng Trần Côn

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Xanh kia thăm thẳm tầng trên, Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ? Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt, Khói Cam Tuyền mờ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Bình luận về bài viết này