Daily Archives: 08.01.2016

Cấp cứu sản phụ khoa số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG QUÁ DỰA VÀO KHÁM VẬT LÝ VÀ XÉT NGHIỆM ĐỂ CHẮN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA (OVER RELIANCE ON PHYSICAL EXAM AND LABORATORY DATA TO DIAGNOSE APPENDICITIS) Kristine Thompson, MD Clinical Instructor Emergency Department Mayo Clinic Jacksonville, FL Chẩn đoán … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này