Daily Archives: 06.01.2016

Cấp cứu lão khoa số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM RUỘT THỪA CẤP (ACUTE APPENDICITIS) Robert D.Sidman, Resident Director Department of Emergency Médicine, Rhode Island Hospital Providence, RI Colleen N.Roche, Associate Residency Director George Washington University Washington, DC Stephen W.Meldon, Associate Professor Case Western Reserve University Department of Emergency … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này