Daily Archives: 02.01.2016

Cấp cứu sản phụ khoa số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUỘT THỪA VIÊM TRONG THỜI KỲ THAI NGHÉN (APPENDICITIS IN PREGNANCY) Jennifer Gunther, MD Assistant Professor Department of Obstetrics & Gynecology University of Colorado Health Sciences Center Denver Colorado Ruột thừa viêm phải được xét đến trong chẩn đoán phân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này