Daily Archives: 30.12.2015

Cấp cứu dạ dày ruột số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG BỊ ĐÁNH LỪA BỞI BỆNH CẢNH LÂM SÀNG KHÔNG ĐIỂN HÌNH CỦA RUỘT THỪA VIÊM CẤP TÍNH (DO NOT BE FOOLED BY ATYPICAL PRESENTATIONS OF ACUTE APENDICITIS) JEFFREY T. GERTON, MD Department of Emergency Medicine Upper Chesapeake Medical Center … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận