Daily Archives: 26.12.2015

Cấp cứu dạ dày ruột số 38 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUỘT THỪA VIÊM (APPENDICITIS) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 28 tuổi đến phòng cấp cứu kêu đau mơ hồ, lan tỏa và thường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận