Daily Archives: 04.12.2015

Sự kỳ diệu của Tạo Hóa

Giữa sa mạc cằn cỗi vẫn nảy ra mầm sống của Tạo Hoá…

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này