Daily Archives: 30.11.2015

Cấp cứu tim mạch số 73 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM CẤP TÍNH (ACUTE HEART FAILURE) Saul G. Myerson Robin P.Choudhury Clinical Lecturer in Cardiovascular Medicine University of Oxford Oxford, UK Andrew R.J.Mitchell Specialist Registrar in Cardiology John Radcliffe Hospital Oxford, UK I. NHẬP ĐỀ Suy tim cấp tính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này