Daily Archives: 29.11.2015

Kyo York liệt kê 13 thói xấu khi đi máy bay ở Việt Nam

1. Xếp hàng chỉ dành cho những ai không đủ trình độ “giành hàng, giựt lối”… đôi khi còn bị cho là “những kẻ thích thể hiện văn hóa, vì ai mà không vội” thế là chẳng bao giờ có một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này