Daily Archives: 22.11.2015

Cấp cứu tim mạch số 69 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÙ PHỔI CẤP (ACUTE PULMONARY EDEMA) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một ông già 76 tuổi đến phòng cấp cứu trong trình trạng khó thở cấp tính, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này