Daily Archives: 19.11.2015

Cấp cứu tim mạch số 68 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM SUNG HUYẾT (CONGESTIVE HEART FAILURE) G.Richard Braen, MD Professor and Chair Department of Emergency Medicine School of Medicine and Biomedical Sciences State University of New York Buffalo, New York Jon L.Jenkins, MD Former Chairman Department of Emergency Medicine … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này