Daily Archives: 17.11.2015

Cấp cứu tim mạch số 67 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG DỰA VÀO CHỈ MỘT ĐIỆN TÂM ĐỒ ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐAU NGỰC Ở PHÒNG CẤP CỨU (DO NOT RELY ON A SINGLE ECG TO EVALUATE CHEST PAIN IN THE EMERGENCY DEPARTMENT) James De La Torre, MD Clinical Instructor Department … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này