Daily Archives: 12.11.2015

Cấp cứu tim mạch số 66 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN VỚI ĐAU NGỰC (EVALUATION OF THE PATIENT WITH CHEST PAIN) Daniel Robitshek, MD Associate Professor of Clinical Medicine University of California at Irvine 1/ BƯỚC ĐẦU TIÊN QUAN TRỌNG NHẤT TRONG ĐÁNH GIÁ MỘT BỆNH NHÂN … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này